Projekty JAMU - Projekty JAMU - ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU HUDEBNÍ UMĚNÍ NA JAMU

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY STUDIJNÍHO PROGRAMU HUDEBNÍ UMĚNÍ NA JAMU  

(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002246)

O projektu

Cílem projektu je v oblasti hudebních nástrojů, scénické, osvětlovací, video a audio technologie zajistit zvýšení kvality výuky probíhající uměleckou tvorbou studentů Hudební fakulty. 

Sepětí vzdělávací a umělecké činnosti vede k nezbytnosti neustále rozvíjet technologické zajištění nejen učeben, ve kterých probíhá výuka, ale především i vlastních tzv. finálních pracovišť jako jsou koncertní sály (Aula HF, Komorní sál, Klenbový sál), divadelní sály (Divadlo na Orlí - Hudebně dramatická laboratoř JAMU), nahrávací studia a specializované učebny.

Plánované výstupy projektu

  1. díky projektu se výrazně rozšíří vybavení prostor o moderní a kvalitní infrastrukturu pro praktickou výuku zejména tzv. finálních pracovišť - koncertní auly, komorního sálu, Divadla na Orlí, učeben hlavních oborů, zkušeben, nahrávacích studií a specializovaných učeben,
  2. kvalitativně se zlepší podmínky praktické umělecké výuky hlavních předmětů instrumentálních oborů (strunné, klávesové, dechové a bicí nástroje, historická interpretace),
  3. vybuduje se nástrojové vybavení nově akreditovaných magisterských programů dirigování sboru, dirigování orchestru, zpěv, operní režie a kompozice, jakož i nově vytvářeného a postupně zaváděného joint programu European  Master of Early Music,
  4. dojde k upgradu technologií audio a video v prostorách komorního sálu, klenbového sálu, auly, učeben v prostorách fakulty na Komenského nám. a Divadla na Orlí.

Kontakty

Projektový manažer
Ing. Kateřina Kopecká
Email:
kopeckajamucz
Tel.: +420 542 591 626

Finanční manažer
Ing. Jakub Tabas Ph.D.
Email:
tabasjamucz
Tel.: +420 542 591 655