Projekty EU - Partnerské projekty - Projekt s Teiresiás MU

Projekt s Teiresiás MU  

Oficiální název a registrační číslo projektu

Integrační modul terciárního vzdělávání smyslově postižených

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0146


Koordinátor a partneři projektu

Koordinátorem projektu je Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, zřizované Masarykovou univerzitou v Brně. Partnery jsou:

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Ateliér výchovné dramatiky pro neslyšící Divadelní fakulty
 • Vysoké učení technické v Brně, Ústav počítačové grafiky a multimédií Fakulty informačních technologií
 • Tyfloservis, s.r.o.
 • Unie neslyšících Brno

Stručná charakteristika

Projekt financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR je realizován v rámci první výzvy Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2 - Rozvoj terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Jeho cílem je vytvořit modul pedagogicko-psychologických a informaticko-technologických služeb propojitelný se všemi stávajícími akreditovanými obory zúčastněných vysokých škol, jehož aplikací se docílí průchodnosti těchto oborů pro osoby se smyslovým handicapem nepostihujícím intelektuální a mentální kapacitu. Součástí modulu je definice nezbytných standardů pro komunikaci s osobami se specifickými nároky tak, aby bylo možné se při odborné a vědecké práci opřít o jisté obecné principy při zachování individuálního přístupu ke každému specificky komunikujícímu studentovi, a výcvik uchazečů o terciární vzdělávání (i vysokoškolských pedagogu) v komunikaci opřené o tyto standardy.

Plánovanými výstupy dvouletého projektu, realizovaného od podzimu 2005 do roku 2007, jsou např.:

 • kurzy českého jazyka pro sluchově postižené,
 • kurzy anglického jazyka pro sluchově postižené,
 • kurzy IT pro smyslově postižené,
 • kurzy vysokoškolské matematiky pro smyslově postižené,
 • tlumočnictví pro sluchově postižené,
 • dispečink osobní asistence,
 • studijní dispečink,
 • kulturní aktivity pro či za účasti smyslově postižených.

Kontakt

PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící
Divadelní fakulta JAMU
e - mail: broulikvolnycz
tel.: +420 542 591 336

Odkaz

Bližší informace o projektu naleznete na jeho webových stránkách