Projekty EU - Partnerské projekty - Projekt s UP v Olomouci

Projekt s UP v Olomouci  

Oficiální název a registrační číslo projektu

Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0136

 

Koordinátor a partneři projektu

Koordinátorem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty. Partnery jsou:

  • Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulty
  • Masarykova univerzita, konkrétně Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty a Ústav filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty

Stručná charakteristika

Projekt financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR je realizován v rámci druhé výzvy Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2 - Rozvoj terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Jeho hlavním cílem je formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmu, divadla a médií, a to v kurzech dalšího vzdělávání připravovaných v rámci projektu.
Výstupy, které Univerzita Palackého v Olomouci pedagogům nabízí, jsou:

  • cyklus akreditovaných kurzů a speciálních seminářů zaměřených na přehled historie i aktuálního stavu filmu, divadla a nových médií,
  • analýza jednotlivých médií a jejich role v současné společnosti, využití filmu, divadla a médií ve výuce středních škol,
  • výukové materiály, databáze stěžejních filmových a divadelních děl, manuál komentující problematiku autorských práv.

Kontakt

MgA. David Drozd
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
Divadelní fakulta JAMU
e- mail: drozdjamucz
tel.: +420 542 591 335


OdkazBližší informace o projektu naleznete na jeho webových stránkách.