Projekty EU - Projekty JAMU - Projektový tým

Projektový tým  

GARANTI PROJEKTU

„Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorby“ CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428

 

MEDEK Ivo, doc. Ing. Ph.D.

Vystudoval informatiku na VUT v Brně a kompozici u prof. Aloise Piňose na Hudební fakultě JAMU v Brně. Složil více než padesát orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb, řada z nich byla provedena na významných pódiích v Evropě, Asii i Americe v podání předních světových interpretů (Carine Levine, Zsolt Nagy, Mutsuko Aizawa, etc). Získal několik ocenění a cen v našich i mezinárodních soutěžích. Věnuje se také teoretické a publikační činnosti, je autorem několika desítek textů pro odborné hudební časopisy (např. Czech Music, His Voice, Ticho, Opus Musicum, Hudební rozhledy etc). Od devadesátých let projevuje speciální zájem o tvorbu a realizaci rozsáhlých multimediálních projektů. V r. 1985 se stal spoluzakladatelem souboru Ars Incognita, jednoho z prvních českých souborů pro soudobou hudbu, v roce 2000 souboru Ensemble Marijan se specializací na improvizovanou hudbu a multimediální tvorbu. Je organizátorem pravidelné mezinárodní konference Musica Nova, spoluzakladatelem a členem vedení Mezinárodních kompozičních a perkusionistických kurzů Percussion Workshop Trstěnice, ředitelem mezinárodního festivalu Meetings of New Music Brno. Je členem redakční rady časopisu His Voice a zástupcem Hudebního informačního střediska pro Moravu.
   Od roku 1990 působí jako vysokoškolský pedagog, v roce 2001 byl jmenován docentem pro obor Skladba. Vyučuje předměty Kompozice, Teorie kompozice na JAMU. Vede výuku kompozice elektroakustické hudby, působí jako školitel doktorandů. Od roku 2002 působí jako děkan Hudební fakulty.

 

 

KOVALČUK Josef, prof. PhDr.

KOVALČUK Josef, prof. PhDr.Studoval bohemistiku (s literárněvědným zaměřením), historii a filozofii na UP v Olomouci a dramaturgii na pražské DAMU. V roce 1974 se stal spoluzakladatelem a dramaturgem HaDivadla v Prostějově (později Brno), formoval jeho profil autorského divadla i součásti hnutí otevřeného divadla a alternativní kultury. Je autorem her, řady dramatizací a spoluautorem řady scénářů divadelních inscenací HaDivadla (např. Panoptikum, Hra bez pravidel, Bylo jich pět a půl, Pouť k milosrdným, Záhadné povahy atd. – většinou ve spolupráci s A.Goldflamem). Podílel se na společných projektech studiových divadel Cesty a Rozrazil. Teoreticky reflektoval práci netradičních divadel zejména ve studiích Autorské divadlo 70.let (1982), Od tématu ke scénáři (1986), Znaky autorského divadla (1990). V letech 1990-96 byl děkanem fakulty, výrazně se podílel na jejím obnovení a vybudování, včetně otevření řady nových oborů.
   V letech 1997-2002 působil jako umělecký šéf činohry Národního divadla v Praze, kde dramaturgicky spolupracoval s režiséry I. Krobotem (Romance pro křídlovku, Hamlet, Obsluhoval jsem anglického krále), J. A. Pitinským (Bloudění, Markéta Lazarová), V. Morávkem (Lucerna), A. Goldflamem (Smlouva). Jeho dramatizace Dostojevského Idiota je v současné době uváděna v Divadle Husa na provázku pod názvem Kníže Myškin je idiot.
Od roku 2002 je znovu děkanem Divadelní fakulty. Za knihu Bylo jich pět a půl získal v roce 2006 cenu Festivalu Next Wave – příští vlna.
FAJNOR Richard, Mgr.

FAJNOR Richard, Mgr.V letech 1989-94 studoval na VŠPg v Nitře v ateliéru Miro Nicze a Petra Rónaie. Mezi lety 1994- 2002 se stal odborným asistentem v ateliérech: konceptuálních tendencí, video-multimedia-performance, video. V roce 2002 se stal vedoucím Atelieru Multimedia Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a v letech 2000-04 byl odborným asistentem Atelieru Nových médií I AVU Praha. Externě spolupracuje s DIFA a HUFA JAMU Brno a Centrem volného času v Brně. Na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně působí také jako proděkan pro studijní záležitosti. Je autorem a spoluautorem řady uměleckých výstav.

MACEK Petr, PhDr. Ph.D.

MACEK Petr, PhDr. Ph.D.Vystudoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. 1993, Ph.D. 1996). Zde také od roku 1995 pedagogicky a vědecky působí, od roku 2004 jako vedoucí Ústavu hudební vědy. Odborně se zaměřuje zejména na problematiku hudební lexikografie, redakčně a autorsky se spolupodílel na Slovníku české hudební kultury (Praha 1997), nyní připravuje ve vědecké redakci spolu s Mikulášem Bekem rozsáhlý elektronický on-line projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí www.ceskyhudebnislovnik.cz.
    Dále se zajímá o hudbu 18. a 20. století (knižní práce Franz Xaver Richter, Kroměříž 1989; Směleji a rozhodněji za českou hudbu“ „Společenské vědomí“ české hudební kultury 1945-1969 v zrcadle dobové hudební publicistiky, Praha 2006), o dějiny rozhlasového vysílání, o teorii a dějiny populární hudby, o využití výpočetní techniky v hudbě a hudební vědě atd.
   Je místopředsedou České společnosti pro hudební vědu v Praze, členem prezídia České hudební rady (národní sekce nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO) i členem řady odborných grémií. Od roku 1989 je tajemníkem Mezinárodních hudebně vědných kolokvií při Mezinárodním hudebním festivalu v Brně. Jeho práce byla mj. oceněna Cenou rektora Masarykovy univerzity či Cenou Classic.

 


 

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

„Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorby“
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428


Polášková Kateřina, MgA.
Projektová manažerka HUFA JAMU
Tel.: 542 591 606
Fax: 542 591 632
E – mail: polaskovajamucz

 

Ondroušek Jakub, MgA.
Projektový manažer DIFA JAMU
Tel.: 542 591 335
Fax: 542 591 351
E – mail: ondrousekjamucz