Projekty EU - Projekty JAMU - Kurzy dalšího vzdělávání pro veřejnost

Kurzy dalšího vzdělávání pro veřejnost  

Další vzdělávání v oblasti dramatického a hudebního umění

Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0116, oficiálně zahájen 19. 10. 2005


Projekt Divadelní a Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně rozšiřuje programy kursů dalšího vzdělávání zaměřené na středoškoláky a vysokoškoláky s jinou než uměleckou aprobací, kteří chtějí rozšířit škálu své kvalifikace o nabízené umělecké obory. Posláním JAMU je pěstovat a všestranně rozvíjet talentované adepty z oblasti dramatického a hudebního umění tak, aby našli odpovídající uplatnění ve všestranné umělecké praxi. Toto poslání je však z pohledu naplnění uměleckých ambicí veřejnosti limitující, mimo jiné i proto, že studium na vysoké umělecké škole je vysoce výběrovou záležitostí a není možné uspokojit potřeby všech uchazečů. Cílem projektu je proto nabídnout zájemcům o studium uměleckých oborů celkem šest kursů dalšího vzdělávání, které jim umožní rozšířit si svou kvalifikaci či se lépe připravit k bakalářskému studiu vybraných oborů na JAMU. V rámci projektu budou zájemcům nabídnuty kursy dirigování, kompozice a hry na bicí nástroje (Hudební fakulta), a dále kursy dramatické výchovy, letní dílny (Letní škola muzikálu, Letní škola hlasu a pohybu, Letní herecká dílna) a cyklus přednášek a seminářů z historie a teorie divadla (Divadelní fakulta JAMU).


Dokumenty vyžadují naistalovaný Acrobat Reader

Evropský sociální fond v ČR