Projekty EU - Projekty JAMU - Stáže studentů JAMU v divadlech a filharmoniích

Stáže studentů JAMU v divadlech a filharmoniích  

Kvalitativní rozvoj studijního programu cestou spolupráce s profesionálními uměleckými tělesy

Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0115, oficiálně zahájen 25. 10. 2005

Trh práce a pracovních příležitostí se v oblasti umění dynamicky vyvíjí. Vzhledem k tvůrčí povaze umělecké činnosti se existující struktury a systémy rychle mění a jsou nahrazovány novými. V souvislosti s touto dynamikou se mění rovněž požadavky na osobnosti schopné v těchto podmínkách pracovat. Janáčkova akademie múzických umění cítí povinnost reagovat na změny, k nimž v uměleckém prostředí dochází, a neustále zkvalitňovat jí nabízené studijní programy Dramatická umění a Hudební umění. Projektem usiluje o další kvalitativní rozvoj nově akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů cestou spolupráce s profesionálními uměleckými institucemi, jejichž vybraní představitelé jsou partnery projektu. Rozšíření studijních programů o umělecké stáže studentů v partnerských organizacích umožní rozhodující části budoucích zaměstnavatelů zhodnotit připravenost studentů na práci v reálných podmínkách a vyjádřit požadavky na schopnosti, které od absolventů přicházejících do praxe očekávají. Poznatky vyplývající z hodnocení stážistů umožní JAMU inovovat studijní programy s ohledem na požadavky zaměstnavatelů svých studentů. Neméně důležitou součástí projektu je snaha o zavedení systému evidujícího reálné uplatnění absolventů jednotlivých stupňů studijních programů při respektování faktu stále rostoucího podílu absolventů působících na volné noze. Tento systém by měl být jedním ze základních nástrojů dalšího přizpůsobení obsahu výuky konkrétním potřebám reálně existujících forem uplatnění absolventů JAMU.


Partnery projektu jsou:

CENTRUM EXPERIMENTÁLNÍHO DIVADLA BRNO
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN
MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
NÁRODNÍ DIVADLO V BRNĚ
FILHARMONIE BRNO