Kontakt  

Pro bližší informace o projektu kontaktujte:

JAMU - HUDEBNÍ FAKULTA

MgA. Kateřina Polášková

Projektová manažerka

tel.: +420 542 591 606

e-mail: polaskovajamucz

 JAMU - DIVADELNÍ FAKULTA

MgA. Jakub Ondroušek

Projektový manažer

tel.: +420 542 591 335

e-mail: ondrousekjamucz