Kontakt  

Pro bližší informace o jednotlivých kurzech kontaktujte:

DIVADELNÍ FAKULTA JAMU

Kurz dramatické výchovy
doc. PhDr. Silva Macková
tel.: +420 777 568 275
e-mail: mackovajamucz

Letní školy, Cyklus přednášek a seminářů z dějin a historie divadla
Zdena Hniličková
tel.: +420 542 591 304
e-mail: hnilickovajamucz

HUDEBNÍ FAKULTA JAMU

MgA. Petra Koňárková
tel.: +420 542 591 607
e-mail: konarkovajamucz

Pro bližší informace o projektu kontaktujte:

JAMU – REKTORÁT
MgA. Hana Krejčí
Projektový manažer
tel.: +420 542 591 127
e-mail: krejcijamucz

JAMU – DIVADELNÍ FAKULTA
MgA. Ondřej Vodička
Tajemník fakulty
tel.: +420 542 591 302
e-mail: vodickajamucz

JAMU – HUDEBNÍ FAKULTA
Ing. Jana Vondráčková
Tajemnice fakulty
tel.: +420 542 591 611
e-mail: vondrackovajamucz