Kontakt  

Pro bližší informace o projektu kontaktujte:

JAMU - REKTORÁT
MgA. Hana Krejčí
Projektový manažer
tel.: +420 542 591 127
e-mail: krejcijamucz

JAMU - DIVADELNÍ FAKULTA
MgA. Lucie Abou
Vnější vztahy
tel.: +420 542 591 307
e-mail: aboujamucz

JAMU - HUDEBNÍ FAKULTA
MgA. Petra Koňárková
Zahraniční oddělení
tel.: +420 542 591 607
e-mail: konarkovajamucz