Projekty EU - Projekty JAMU - Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem  

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem

 

Reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

 

Základní informace o projektu

Dílčí cíle projektu

Projektový tým

Cílové skupiny projektu

Aktivity projektu

Aktuality

Veřejné zakázky

Kontakt

 


 

Základní informace o projektu

 

Žadatel projektu:        Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) (terciární vzdělávání)

Partneři projektu:       

 • Hudební fakulta JAMU v Brně (HF JAMU) (terciární vzdělávání)
 • Ostravská univerzita v Ostravě (terciární vzdělávání)
 • Konzervatoř evangelické akademie v Olomouci (terciární vzdělávání)
 • FESTA MUSICALE Olomouc (neziskový sektor)
 • AUDIO Fon Centr, s. r. o., Brno (soukromý sektor)

Cílem projektu je tvorba, inovace a revitalizace funkčního propojení institucí terciárního vzdělávání, soukromého a neziskového sektoru v oblasti hudební kultury. Cílem projektu je zvýšení příležitosti studentů studijních oborů a akademických pracovníků pro získání nových zkušeností, respektive výměnu poznatků, které nemohli nabýt na vlastním pracovišti či vysoké škole. Tím se kvalitativně posune jejich konkurenceschopnost a flexibilita při uplatnění na trhu práce.

 

Dílčí cíle projektu

 

 1. Vytvoření, inovace a koordinace funkční sítě pracovních týmů zúčastněných pěti partnerských subjektů a zintenzívnění vzájemných kooperačních aktivit a vztahů v rámci týmů, tak napříč nimi;
 2. uskutečňování odborných stáží a pobytů;
 3. uskutečňování partnerských setkání, workshopů, seminářů za účelem využití zkušeností a potenciálu jednotlivých partnerských subjektů a přizvaných zahraničních odborníků ve prospěch cílových skupin;
 4. účastem na domácích a zahraničních konferencích jako prostředku a příležitosti k navazování respektive zintenzívnění vzájemných kontaktů a inspirací a jejich přenosu do prostředí partnerských institucí.

 

Projektový tým

 

Hlavní řešitel:

prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. (UPOL)

 

Hlavní koordinátor:

Ing. Jaroslav Skácel (UPOL)

 

Za HF JAMU jako Partnera:

 

Garant projektu:

doc. Mgr. Richard Fajnor

 

Manažerka projektu:

MgA. Johana Anežka Obršlíková

e-mail: obrslikovajamucz

tel.: +420 542 591 638

 

Cílové skupiny projektu

 

 1. Studenti umělecko - pedagogických a hudebně teoretických oborů;
 2. akademičtí pracovníci hudebních kateder při PdF UP, PdF OU a HF JAMU.

 

Přínos pro cílovou skupinu:

V oblasti zvýšení flexibility, mobility a uplatnitelnosti cílové skupiny na trhu práce projekt přispěje v těchto aspektech:

-          účastníci se na stážích a workshopech osobně seznámí s odborníky z jednotlivých oborových specializací,

-          vytvoří se platforma pro vytvoření mezioborových výzkumných týmů a aktivit,

-          zvýší se jazykové kompetence,

-          zvýší se její uplatnitelnost při šíření vědeckých poznatků v populární formě mezi širší veřejností.

 

Díky projektu by měly cílové skupiny překročit svůj individuální limitující rámec jazykové a informační bariéry a zakotvit do domácích odborných organizačních struktur s perspektivou přesahu do evropských odborných organizací a společností (ISME, EUS, SAGE aj.)

 

Aktivity projektu

 

 1. Vytvoření a inovace partnerské sítě, koordinace partnerských pracovních týmů (týmy  zaměřené na: aplikovanou (edukativní a vývojovou) hudební a kognitivní psychologii, pedagogiku a muzikoterapii, na kompozici a elementární komponování, hlasovou pedagogiku, regionální hudební kulturu a pedagogiku, a jako poslední tým zaměřený na výměnu zkušeností při manažerských, uměleckých a interpretačních činnostech při organizování mezinárodních festivalů a mezinárodních skladatelských soutěží).
 2. Stáže a odborné pobyty (stáže v partnerských institucích, zahraniční stáže a odborné pobyty, diskuse na pracovních týmových mítincích, vydání osvědčení o absolvování stáže,  informační materiály pro cílovou skupinu vzniklé na základě stáží a odborných pobytů).
 3. Uskutečňování meetingů, workshopů, seminářů (informační materiály pro cílovou skupinu, video záznamy z workshopů a setkání, zápisy z těchto setkání).

 

Kontakt

MgA. Johana Anežka Obršlíková

e-mail: obrslikovajamucz

tel.: +420 542 591 638

web: esf.jamu.cz/projekty-jamu/170070.html

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Hudební fakulta
Komenského nám. 6
662 15 Brno
 
IČ: 621 56 462
DIČ: CZ 621 56 462
 
Komerční banka, Pobočka Brno, Nám. Svobody 21, 631 31 Brno
číslo účtu: 43-8943670217/0100