Projekty EU - Projekty JAMU - Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život

Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život

Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0255

Základní informace o projektu

Kontakt

Základní informace o projektu

Projekt si klade za cíl rozšířit a zkvalitnit dovednosti studentů zapojených vysokých škol v oblasti projektového řízení a informačních bezpečnosti formou inovace vybraných studijních programů a dlouhodobě tak zvýšit uplatnění absolventů VUT v Brně a JAMU na trhu práce.

Vedle nových a inovace stávajících předmětů určených studentům vznikne v rámci projektu několik kurzů pro akademické pracovníky a další zaměstnance zaměřených na projektové řízení a informační bezpečnost. Součástí projektu je rovněž vytvoření studijních materiálů, pomůcek a dalších opor včetně e-learningové podpory.

Projekt realizuje Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci se svými partnery,  Akademickým centrem studentských aktivit a Janáčkovou akademií múzických umění v Brně.

Kontakt

Garant projektu

MgA. Hana Krejčí, Ph. D.

Ateliér divadelního manažerství

Divadelní fakulta JAMU

+420 542 591 334

krejcijamucz