Projekty JAMU - Projekty JAMU - PROHLOUBENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA DIVADELNÍ FAKULTĚ JAMU A JEHO RELEVANCE PRO POTŘEBY PRAXE

PROHLOUBENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA DIVADELNÍ FAKULTĚ JAMU A JEHO RELEVANCE PRO POTŘEBY PRAXE  

(CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013257)

O projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Divadelní fakultě JAMU a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Za účelem naplnění cíle dojde k přípravě a akreditaci nového studijního programu Divadlo a výchova se třemi specializacemi v bakalářském i magisterském stupni studia.

Dále dojde ke zkvalitnění vzdělávací činnosti formou zavedení moderních metod výuky vycházejících z trendů v profesionální umělecké praxi prostřednictvím zvýšení pedagogické kompetence akademických i neakademických pracovníků Divadelní fakulty JAMU.

Současně bude podpořeno distanční vzdělávání.

Plánované výstupy projektu:

  1. Akreditace nového studijního programu Divadlo a výchova se třemi specializacemi (Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící a Taneční a pohybové divadlo a výchova) v bakalářském i magisterském stupni studia zohledňující potřeby trhu práce se zaměřením na předměty praxe, případně na specifické předměty jednotlivých specializací programu.
  2. Zavádění nových metod výuky spojených s elektronizací profesní praxe a s tím spojené zaškolení pedagogů prostřednictvím tutorů. 

Kontakty

Projektový a finanční manažer

Ing. Radek Zezula

Email: zezulajamucz

Tel.: + 420 54259 1355