Projekty JAMU - Projekty JAMU - DALŠÍ ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY NA DIVADELNÍ FAKULTĚ JAMU S OHLEDEM NA PRAXI

DALŠÍ ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY NA DIVADELNÍ FAKULTĚ JAMU S OHLEDEM NA PRAXI  

(CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013294)

O projektu

Cílem projektu je podpořit nové výukové metody zaváděné v komplementárním projektu výzvy ESF II a tím technologicky zabezpečit výuku i s ní bezprostředně spjatou uměleckou tvorbu studentů DF. Rozšiřování portfolia dovedností získávaných během studia a aktualizace výuky v reakci na technologický rozvoj i měnící se požadavky na absolventy vedou k potřebě pravidelné obnovy technologického zázemí v učebnách teoretické i praktické výuky i na finálních pracovištích sloužících k realizaci uměleckých výstupů studia. 

Plánované výstupy projektu

  1. Pořízení nových technologií a jejich zpřístupnění nejprve pedagogům pro přípravu nových metod výuky, a následně studentům v rámci jejich praktické výuky. Půjde o nové informační technologie a s nimi spojené licence na specializovaný SW, nové vybavení učeben a ateliérů v budovách Mozartova, Informačního, výukového a ubytovacího centra Astorka a Bayerova, obnovu technologií v Divadle na Orlí a doplnění technologií a nástrojů pro praktickou výuku. 
  2. Pořízení elektronických informačních zdrojů: v rámci této aktivity bude pro studenty zpřístupněna databáze videí Dance in Video (volume I + II) pro teoretické studium pohybové výchovy, a soubor 80 e-publikací pro podporu samostudia prakticky všech studijních programů. 

Kontakty

Projektový / Finanční manažer

Barbora Matoušková

E-mail: matouskovajamucz

Tel.: +420 542 591 355

 

Manažer veřejných zakázek

Ing. Miroslav Šlégl

E-mail: slegljamucz

Tel.: +420 542 591 127