Projekty JAMU - Centralizované projekty

Centralizované projekty  

Centralizované projekty neinvestiční prostředky: 4 180,00                  
Centralizované projekty investiční prostředky: 600,00                  
Celkem rozvojové projekty 2019  4 780,00                  
    *částky v tis. Kč                  
                      Rozpočet
NEINVESTIČNÍ PROJEKTY
  Festivaly a přehlídky – exploatace umělecké činnosti studentů vzniklé z výuky a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění směrem k transformaci studijních oborů na programy (JAMU, AMU) 1750
  Hlavní řešitel: prof. Ivo Medek 
  Posílení konkurenceschopnosti a kvality doktorských studijních programů uměleckých škol v národním a mezinárodním kontextu II (AMU, JAMU) 450
  Hlavní řešitel: doc. Hlavica
  Podpora spolupráce JAMU a AVU v oblasti internacionalizace se zaměřením na multimediální tvorbu II (JAMU, AVU) 1300
  Hlavní řešitel: prof. Ivo Medek
  Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas (18+, MU) 250
  Hlavní řešitel: Mgr. Lubomír Mareček 
  Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II  (18+, MU) 80
  Hlavní řešitel: Bc. Jana Humlíčková
  Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě (18+, MU) 300
  Hlavní řešitel: Ing. Jan Búřil
INVESTIČNÍ PROJEKTY
  Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (18+, ČVUT) 650
  Hlavní řešitel: Ing. Jan Búřil

Závěrečné zprávy realizovaných projektů